۹۷/۰۸/۱۳
افیلیت مارکتینگ

افیلیت مارکتینگ یا بازاریابی مشارکتی چیست؟

4.0 01 بازاریابی در شبکه های اجتماعی یا دیجیتال مارکتینگ در کشور ما در اوایل راه قرار دارد به این دلیل که هنوز هم بازاریابی آنلاین و دیجیتال مارکتینگ از بسیاری از تکنیک های پیشرفته بازاریابی اینترنتی استفاده نمی کند و یا هنوز خبر ندارد. با توجه به اینکه هنوز بسیاری از کسب و کارهای […]